Mycie okna

Aby umyć zewnętrzną szybę należy obrócić skrzydło o 180° następnie:

– w oknie obrotowym wsunąć zasuwkę w gniazdo umieszczone w dolnej części ościeżnicy

– w oknie uchylno przesuwnym wsunąć trzpienie skrzydła w gniazda ościeżnicy

mycie okien

 

Czyszczenie kołnierza

Liście i inne zanieczyszczenia powinny być usuwane z kołnierza przynajmniej raz w roku,
aby zapewnić prawidłowy spływ wody deszczowej.

czyszczenie z liści

 

Konserwacja drewna

Okna są impregnowane i malowane fabrycznie. Zaleca się zabezpieczanie okna środkami
powierzchniowymi po trzech latach i następnie co trzy lata. Nie malować uszczelek i okuć.

konserwacja_okien_dachowych

 

Smarowanie zawiasów

Wskazane jest dwa razy w roku smarowanie zawiasów smarem stałym.

Smarowanie_zawiasow_w_oknie