Zamówienie akcesoriów

  Data:

  1. Model- oznaczenie rolety/markizy/moskitiery/automatyki:

  2. Model- oznaczenie rolety/markizy/moskitiery/automatyki:

  3. Model- oznaczenie rolety/markizy/moskitiery/automatyki:

  4. Model- oznaczenie rolety/markizy/moskitiery/automatyki:

  5. Model- oznaczenie rolety/markizy/moskitiery/automatyki:


  Nr koloru (jeśli dotyczy):


  Ilość:


  Nr tabliczki znamionowej:


  Wymiar wewnętrzny skrzydła A (opcjonalnie): cm


  Wymiar wewnętrzny skrzydła B (opcjonalnie): cm


  Wymiary-okna-960x1024 Formularz zamówienia

  Tabliczka-znamionowa Formularz zamówienia

  Dane zamawiającego:

  Imię i nazwisko/nazwa firmy (wymagane):

  NIP (jeśli dotyczy):

  ulica (wymagane):

  nr domu (wymagane):

  nr lokalu (jeśli dotyczy):


  miejscowość (wymagane):

  kod pocztowy (wymagane):

  Adres email (wymagane):

  Nr telefonu: