Zamówienie akcesoriów

Data:

1. Model- oznaczenie rolety/markizy/moskitiery/automatyki:

2. Model- oznaczenie rolety/markizy/moskitiery/automatyki:

3. Model- oznaczenie rolety/markizy/moskitiery/automatyki:

4. Model- oznaczenie rolety/markizy/moskitiery/automatyki:

5. Model- oznaczenie rolety/markizy/moskitiery/automatyki:


Nr koloru (jeśli dotyczy):


Ilość:


Nr tabliczki znamionowej:


Wymiar wewnętrzny skrzydła A (opcjonalnie): cm


Wymiar wewnętrzny skrzydła B (opcjonalnie): cm


Wymiary-okna-960x1024 Formularz zamówienia

Tabliczka-znamionowa Formularz zamówienia

Dane zamawiającego:

Imię i nazwisko/nazwa firmy (wymagane):

NIP (jeśli dotyczy):

ulica (wymagane):

nr domu (wymagane):

nr lokalu (jeśli dotyczy):


miejscowość (wymagane):

kod pocztowy (wymagane):

Adres email (wymagane):

Nr telefonu: