Zakup (i instalacja) linii do produkcji stolarki PVC

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) na lata 2014-2020 III Oś prio­rytetowa: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne (POIR.03.02.02-00-0779/16 „Wdrożenie innowacyj­nej technologii produkcji stolarki PVC pionowej i dachowej”), ogłaszamy konkurs ofert na dostawę / realizację zadania:

Zakup (i instalacja) linii do produkcji stolarki PVC (01).

1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem dostawy mają być nowe maszyny i urządzenia o specyfikacji jak poniżej lub równo­ważnej.
(1) Centrum tnąco-obróbcze (1 kpl.)
Maszyna wyposażona w system komputerowy (niezależny panel sterowania z komputerem, monito­rem LCD, klawiaturą, myszą, napędem CD/DVD, portami USB, kartą sieciową LAN, system Win7 lub wyższy, modem i software do połączenia online) pozwalający na zoptymalizowany rozkrój profili pod kątem zapotrzebowania na konkretne wielkości i ilości okien.
Wyposażona w kilka tarcz tnących zwiększających wydajność. Jednocześnie, najlepiej w tym sa­mym uchwycie, wykonywane będą otwory technologiczne (nawierty pod zawiasy, pod klamki, itp.). Wydajność centrum dostosowana do zaopatrzenia 2 lub 3 linii zgrzewających.
Centrum zaopatrzone w drukarkę etykiet z kodami kreskowymi identyfikującymi element i przypisują­cy go do konkretnego okna.
5 automatycznie sterowanych osi numerycznych CNC.
6 jednostek obróbczych (1 dla każdej ze stron i 2 skośne ze zmiennym kątem).
Jednostka tnąca wyposażona w 3 niezależne tarcze tnące, posuw cięcia za pomocą servomotorów, 3 kąty cięcia (45º-90º-135º).
5 agregatów wiercących w PVC, w tym 1 kątowy.
Długość stacji załadowczej 6500 mm, dwuosiowy gripper napędzany silnikiem bezszczotkowym.
Długość stacji odbiorczej 3000 mm, stół odbiorczy 10-komorowy z pasami transportującymi, kontrola zapełnienia stacji odbiorczej.
Minimalne wymiary podawanych profili: długość 400 mm, szerokość 40 mm, wysokość 40 mm.
Maksymalne wymiary podawanych profili: długość 6500 mm, szerokość 125 mm, wysokość 145 mm.
Stanowiskowy odciąg wiórów.
Taśma odprowadzająca odpady na wysokość 2 m.
(2) Wkrętarki do stali z automatycznym podajnikiem wkrętów (2 kpl.)
Po jednym komplecie dla linii skrzydeł i dla linii ram, do mocowania wzmocnień stalowych w pocię­tych na odpowiednią długość profilach PVC:
Jednogłowicowe wkrętarki do stali
1 podajnik wkrętów
1 wkrętak
1 zasobnik
parametry wkrętów – długość 15-40 mm, średnica główki 6,3-8,1 mm, średnica wkręta 3,5-4,2 mm
stalowa podstawa z dwustronną prowadnicą rolkową 1500 mm ze wspornikiem
(3) Automaty zgrzewające (2 kpl.)
Specjalistyczne maszyny zgrzewające profile PVC w zamknięte profile skrzydeł i zamknięte oraz otwarte profile ram. Po jednej maszynie dla linii ram i linii skrzydeł. Wyposażenie dopasowane do wymagań profili PVC.
Optymalnie zgrzewające w technologii bezwypływkowej.
Czas na zgrzanie poniżej 3 minut gwarantujący wydajność na poziomie około 130 kompletów na 1 zmianę.
Zgrzewanie profili w kształcie litery „C” (lub „U”) umożliwiające produkcję ram drzwiowych z alumi­niowymi progami na tej samej maszynie.
Wyposażone w stemple kształtowe, zapewniające pracę w 3 płaszczyznach, zapewniające wybór pracy „kolor/ biały” bez wymiany manualnej.
Wyposażone w stabilizatory profili, szczególnie dla powierzchni innych niż płaskie.
Czujniki mierzące ilość pobranego materiału.
Ustawianie akceptowalnej tolerancji cięcia w zakresie do +2 mm oraz system automatycznego po­miaru zgrzewanych profili z możliwością kontroli akceptowalnych tolerancji.
Alarm w przypadku odstępstwa profili od założonych parametrów.
Zgrzewanie profili o geometrii identycznej oraz różnej.
Łączenie profili o różnych powierzchniach
Zgrzewanie ze wzmocnieniami kompozytowymi nie zgrzewalnymi.
Programowanie indywidualnych parametrów zgrzewania dla każdego typu profilu (czasy topienia, grzania, łączenia, rodzaj formowanie naroży rowek/płasko).
Interfejs ze skanerem kodów kreskowych.
Niezależny panel sterowania (komputer klasy PC, monitor LCD, klawiatura, mysz, porty USB, karta sieciowa 10/100Mb, Windows 7 lub wyższy).
Odciąg wiórów, w tym dla profili z koekstrudowanymi wzmocnieniami z włókna szklanego czy alumi­nium.
Stacja odbiorcza z systemem sygnalizacji bezpiecznego odbioru zgrzewki.
Minimalny uzyskiwany wymiar 300×300 mm dla skrzydła. Dla ramy odpowiednio większy.
Maksymalny wymiar zgrzewanego elementu 3200×2800 mm.
Zestawy podkładek systemowych do skrzydeł, do ram, do ram renowacyjnych, do słupka ruchome­go.
(4) Frezarka do słupków (1 kpl.)
Posuw manualny
Frezowanie pod dowolnymi kątami.
Szybka wymiana pakietów frezujących.
(5) Stół do okuwania skrzydeł (1 kpl.)
Wymiary około 3000×1500 mm.
Pneumatyczna zmiana kąta pochylenia stołu 0º-10º.
Łożysko liniowe do montażu agregatów roboczych.
Szablonowe mierzenie długości okuć.
Centralne pozycjonowanie skrzydła.
(6) Regał do segregacji okuć (1 kpl.)
Jako uzupełnienie stołu do okuwania skrzydeł, montowany nad stołem / na stole.
Ilość przegród minimum 30, wymiary przegrody ok. 180×330 mm.
Wieszaki na narożniki.
(7) Stół uchylny do okuwania ram (1 kpl.)
Wymiary stołu ok. 3000×1300 mm.
Pneumatyczna zmiana kąta pochylenia stołu 0º-15º.
Ograniczniki stabilizujące obrabiane elementy.
(8) Wkrętarki z automatycznym podawaniem wkrętów (2 kpl.)
Wkrętarki do przykręcania okuć, po jednej na linię ram i linię skrzydeł (stół do okuwania skrzydeł + stół do okuwania ram).
Wkrętarka pistoletowa.
Przewody 4 m.
Dopuszczalne wkręty: długość 10-40 mm, średnica wkrętów 2,4-4 mm, średnica główki 5-8 mm.
(9) Wiertnica do zawiasów (1 kpl.)
Urządzenie do wiercenia otworów pod zawiasy w skrzydłach.
Dwie głowice wielowrzecionowe ustawiają się automatycznie w zależności od wymiaru zgrzewki. Mi­nimalny wymiar wewnętrzny zgrzewki 450 mm, maksymalny 2.740 mm.
Baza na podstawie rowka listwy przyszybowej.
Posuw głowic hydropneumatyczny z automatycznym pomiarem wysokości profila.
Pionowy i poziomy docisk pneumatyczny.
Zintegrowany panel sterujący.
Cykl wiercenia pod oba zawiasy do 20 s.
(10) Prasa do szklenia (1 kpl.)
Prasa przelotowa ze stałym blatem i chowanymi belkami dociskowymi z wykładziną ochronną.
Jedna belka stała, druga przesuwna w zależności od wymiaru ramy.
Panel sterujący.
Rolki transportowe szerokości 150 mm.
Wymiary robocze 2300 (wysokość) x 2600 (szerokość) mm.
(11) Piła do listew przyszybowych (1 kpl.)
Posuw pneumatyczny.
Pneumatyczny docisk materiału na klips.
Symulator szyby.
Bezstopniowa manualna regulacja pozycji symulatora szyby oraz wysokości stołu.
Cięcie 2 listew jednocześnie – komplet tarcz z frezami podcinającymi.
Formery napinające uszczelki.
Dodatkowy docisk do nietypowych listew.
Prowadnica od strony podawania listew 4000 mm.
Brak potrzeby wymiany prowadnic.
(12) Przymiar elektroniczny (1 kpl.)
Przyrząd pomagającym w bardzo precyzyjnym docinaniu listew przyszybowych, pełniący rolę stołu przy pile.
Pobieranie danych z teleskopu, z klawiatury, online z komputera, poprzez USB.
Korekty względne i bezwzględne.
Automatyczne ustawianie zderzaka.
Na wyposażeniu bezprzewodowy teleskop pomiarowy z nadajnikiem radiowym.
Karta sieciowa z oprogramowaniem.
Wybór strony (lewy / prawy) przy wyborze oferty.
(13) Piła do kątów nietypowych (1 kpl.)
Jednogłowicowa piła do cięcia pod nietypowymi kątami (nie 45/90/135º), dająca możliwość produkcji nietypowych kształtów (innych niż prostokąt).
Tarcza pochylana w pionie i w poziomie.
Hydrauliczny hamulec posuwu, pneumatyczny układ konserwujący, system chłodzenia, obustronny docisk pneumatyczny, reduktor ciśnienia z manometrem.
Na wyposażeniu tarcza do aluminium i PVC, przednia korba do pochylania tarczy.
Prowadnica rolkowa ok. 3000 mm z uchylnym zderzakiem (ustawianie manualne korbą, elektronicz­ny wyświetlacz długości).
(14) Zgrzewarka do kątów nietypowych (1 kpl.)
Jednogłowicowa maszyna do zgrzewania pod nietypowymi kątami (nie 45/90/135º), dająca możli­wość produkcji nietypowych kształtów (innych niż prostokąt).
Regulacja wylewki w zakresie 0,2-2,0 mm.
Podgrzewane blaty, bezpieczne urządzenia dociskowe.
Zgrzewanie w zakresie 30º-180º profili o maksymalnych wymiarach (szer. x wys.) 200×200 mm.
Wyświetlacz LCD, sterowanie PLC.
Automatyczny przebieg procesu zgrzewania.
Szybka wymiana podkładek systemowych.
Ramiona podporowe pod materiał.
(15) Ścinak do kątów nietypowych (1 kpl.)
Ręczne narzędzie do oczyszczania zgrzewów w nietypowych konstrukcjach.
Praca jednostronna.
Posuw noża 0-300 mm.
(16) Regały buforowe na skrzydła (4 kpl.)
Wyposażenie pomocnicze linii skrzydeł, do odkładania skrzydeł przed następnym procesem obrób­czym (np. przed wierceniem, przed łączeniem z ramami, itp.).
Szerokość przegrody 120 mm.
Szerokość regału ok. 1500 mm, wysokość ok. 2700 mm, długość ok. 2000 mm.
Koła z blokadą umożliwiające transport regału.
(17) Stoły montażowe (5 kpl.)
Wyposażenie pomocnicze dla linii ram i linii skrzydeł, pełniące rolę buforów pomiędzy kolejnymi sta­nowiskami obróbczymi.
Wymiaru stołu ok. 3000×1300 mm
Wysokość stołów dopasowana do reszty elementów linii.
(18) Stół pionujący (1 kpl.)
Wymiary stołu ok. 2500×2000 mm.
Uchył pneumatyczny w zakresie 0º-80º za pomocą 1 siłownika centralnego.
Ręcznie odchylany podajnik rolkowy.
Wysokość stołu na płasko dopasowana do stołów montażowych, a po podniesieniu do podajników rolkowych pionowych i prasy do szklenia.
(19) Podajniki rolkowe pionowe (5 kpl.)
Do transportu połączonych ram i skrzydeł do szklenia, a później do transportu na magazyn.
Długość 2000 mm.
Rolki szerokości 150 mm.
Powierzchnia robocza pionowa wyłożona profilem ślizgowym i poprzeczkami rolkowymi.
Wysokość rolek dopasowana do prasy do szklenia oraz do stołu pionującego.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia
Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie kompletnej oferty, która w szczególności ma za­wierać:
(a) opis urządzeń i rysunki poglądowe (w szczególności konstrukcja maszyn, zastosowane rozwią­zania techniczne, ustawienia maszyn, urządzeń i ludzi, ilość niezbędnych pracowników itp.),
(b) specyfikację materiałów, z których urządzenia będą wykonane, mające wpływ na stabilność ma­szyn, trwałość i precyzję, wymiary i wagi poszczególnych elementów,
(c) zapotrzebowanie na energię elektryczną i inne media, w rozbiciu na poszczególne elementy i łącznie,
(d) informację o niezbędnych certyfikatach, świadectwach, itp.,
(e) informację / dokumentację wpływu instalacji na środowisko naturalne i warunki BHP,
(f) cenę dostawy, warunki płatności i harmonogram rzeczowo-finansowy wraz z ostatecznym termi­nem dostawy,
(g) zakres i czas trwania gwarancji, warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego (czas reak­cji, czas usunięcia usterek, szczegółowy cennik), jak również dostępność części zamiennych, dostępność zamienników – dla elementów zużywających się w trakcie eksploatacji oraz dla pod­stawowych podzespołów elektrycznych i elektronicznych,
(h) listę referencyjną wdrożeń proponowanych maszyn, zrealizowanych na terenie Polski i potwier­dzonych protokołami odbioru,
(i) listę korzyści wynikających z wyboru rozwiązania oferenta,
(j) wydajność linii określona jako czas pomiędzy kolejnymi zgrzewkami wychodzącymi z automatów zgrzewających, całkowicie oczyszczonymi i nadającymi się do dalszej obróbki,
(k) przykładowe wykonane zgrzewy narożników ram i skrzydeł dla popularnych systemów Veka, Salamander, KBE/ Trocal dla oceny jakości i estetyki zgrzewu,
(l) dostawę, montaż, uruchomienie produkcji na linii potwierdzone końcowym protokołem odbioru,
(m) okres ważności oferty minimum do końca lutego 2017.

3. Kryteria oceny oferty i informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszcze­gólnych kryteriów oceny
(a) Estetyka zgrzewu (waga 30%) – pod uwagę będzie brany wygląd narożników.
(b) Specyfikacja techniczna/ jakość proponowanych rozwiązań (waga 10%) – nowoczesność propo­nowanych rozwiązań, pracochłonność, zapotrzebowanie na media, itp.
(c) Cena (waga 30%) – ocenie podlega ostateczna cena dostawy i uruchomienia urządzeń.
W przypadku, gdy wszystkie oferty będą wyrażone w jednej walucie, wówczas porównywane będą ceny w tej walucie.
W przypadku cen wyrażonych w różnych walutach, ceny porównywane będą w PLN, przeliczone po kursie ustalonym dla szacowania wartości zamówień zamówień publicznych, od 01.01.2016 wynoszącym 4,1749.
(d) Warunki płatności (waga 5%) – wyżej oceniane będą oferty, w których większa część kwoty bę­dzie do zapłaty po uruchomieniu linii i podpisaniu końcowego bezusterkowego protokołu odbio­ru.
(e) Zakres i czas trwania gwarancji (waga 5%) – Większy zakres gwarancji i dłuższy czas jej obo­wiązywania będą wyżej oceniane.
(f) Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego (waga 5%) – przedmiotem oceny będą takie czynniki jak czas reakcji, czas usunięcia usterki, dostępność i ceny części eksploatacyjnych i za­miennych, koszty serwisu pogwarancyjnego, koszty przeglądów, częstotliwość dokonywania przeglądów, itp.
(g) Czas realizacji i warunki dostawy (waga 15%) – wyżej oceniane będą oferty gwarantujące szyb­szy termin dostawy. Nie dotrzymanie terminu dostawy, w przypadku wyboru oferenta i podpisa­nia z nim umowy dostawy, wiązać się będzie z karami finansowymi liczonymi procentowo od wartości umowy za każdy tydzień opóźnienia.

4. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Najlepsza oferta w danym obszarze uzyska 1 pkt, druga 2 pkt. itd. W przypadku takich samych ofert przyznawana będzie średnia liczba punktów. Następnie będzie wyliczana średnia ważona ze wszystkich aspektów oferty wg wag jak powyżej. Wygra oferta z najmniejszą ilością punktów. W przypadku uzyskania przez kilka ofert takiej samej liczby punktów czynnikiem decydującym będzie cena.

5. Termin składania ofert
Oferty prosimy przesłać w terminie do 03 lutego 2017 w wersji papierowej na adres siedziby spółki: Okpol sp. z o. o. 49-318 Skarbimierz–Osiedle ul. Topolowa 24 z dopiskiem „POIR.03.02.02-00-0779/16 – Linia PVC” osobiście lub pocztą.

6. Termin realizacji umowy
Oczekiwany termin dostawy w 2 kwartale 2017, a termin uruchomienia produkcji do 31 sierpnia 2017.

7. Informacje na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych
W celu uniknięcia konfliktu interesów, oferty od podmiotów powiązanych osobowo bądź kapitałowo nie będą brane pod uwagę.

8. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.
Dopuszcza się do ewentualnych zmian umowy zawartej w wyniku postępowania:
W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od oferenta / dostawcy o charakterze siły wyższej, możliwe będzie wydłużenie okresu realizacji umowy.
Nie dopuszcza się wzrostu ceny umowy.

9. Informacja o możliwości składania ofert częściowych.
Oferty częściowe nie będą brane pod uwagę.

10. Możliwość unieważnienia postępowania.
Zastrzega się prawo do nie wybrania żadnej oferty, jeżeli zaproponowane przez oferentów warunki będą bardzo odbiegać od przyjętych założeń. W szczególności dotyczy to:
parametrów maszyn zgrzewających,
terminu dostawy,
ceny, jaką przewidziano dla poszczególnych pozycji we wniosku złożonym do BGK pod nume­rem POIR.03.02.02-00-0779/16

11. Inne.
System profili i okuć zostanie podany po wyborze najkorzystniejszej oferty. Będą to systemy po­pularne na rynku.
W razie pytań prosimy o kontakt mailowy ( poir2016@okpol.pl ) lub telefoniczny (+48 77 4046 660 centrala lub +48 660 434 260 komórkowy Krzysztof Stawicki).