Projekty UE

 

 


OKPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn.
„Zakup i wdrożenie nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w firmie OKPOL Sp. z o.o.”

Planowany projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby Wnioskodawcy w zakresie usprawnienia, automatyzacji i modernizacji najważniejszych procesów i działań, które będą realizowane w firmie. W wyniku wdrożenia systemu zostaną zaspokojone potrzeby Wnioskodawcy w zakresie optymalizacji czasu na zbieranie oraz analizowanie wyników pracy. Realizacja projektu umożliwi podejmowanie decyzji zarówno operacyjnych jak i strategicznych (krótko i długoterminowych) na podstawie pewniejszych danych i w krótkim czasie. Przedmiotem projektu będzie zakup i wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych B2E, które pozwolą zoptymalizować i zautomatyzować najważniejsze procesy biznesowe realizowane w firmie: marketing i sprzedaż, produkcję i gospodarkę materiałową, prawo, księgowość i finanse oraz zasoby ludzkie. Celem projektu jest wdrożenie i zastosowanie w przedsiębiorstwie innowacji z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych, w szczególności: - rozwiązań wspomagających bieżącą działalność w przedsiębiorstwie B2E.

 Dofinansowanie projektu z UE: 295 955,84

Całkowity koszt projektu: 745 293,00 zł

 

 


 

GÓRA