Zgłoszenie reklamacyjne

klient indywidualnyfirma

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Miejscowość (wymagane)

Ulica (wymagane)

Kod pocztowy (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

DANE IDENTYFIKUJĄCE MONTAŻ , EKSPLOATACJĘ ORAZ PRZEDMIOT REKLAMACJI

Produkt
oknowyłaz dachowyakcesoria dachoweinne

Oznaczenie-nazwa, model (wymagane)

Numer/numer z tabliczki znamionowej (wymagane)

Ilość reklamowanych produktów (wymagane)

Adres lokalizacji montażu lub wykrycia usterki/wady (wymagane)

Numer dokumentu zakupu (wymagane)

Data zakupu (wymagane)

Data montażu (wymagane)

Data oddania do użytku

Data stwierdzenia usterki/wady

Prosimy o przesłanie skanu dowodu zakupu

brak dokumentu zakupu

SZCZEGÓŁOWY OPIS WADY/USTERKI

Zdjęcia usterkiOczekiwany sposób załatwienia reklamacji

GÓRA