Zgłoszenie reklamacyjne

 

 DANE KONTAKTOWE  - reklamującego :             klient indywidualnyfirma

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres zamieszkania

Adres do korespondencji

Telefon kontaktowy ( jeśli istnieje taka możliwość )

Adres e-mail ( jeśli istnieje taka możliwość )

     DANE IDENTYFIKUJĄCE MONTAŻ I EKSPLOATACJĘ - reklamowanego produktu:

Produkt
oknowyłaz dachowyakcesoria dachoweinne

Adres lokalizacji montażu lub wykrycia usterki/wady

Data nabycia

Dowód zakupu (skan, zdjęcie )

Data montażu

Data oddania do użytku

Data stwierdzenia usterki/wady

     DANE IDENTYFIKACJI PRZEDMIOTU REKLAMACJI

Oznaczenie - nazwa, model

Numer/numery z tabliczki znamionowej

Ilość reklamowanych produktów,

Szczegółowy opis wady/usterki

Zdjęcia /film obrazujący zgłaszaną usterkęOczekiwania co do sposobu rozpatrzenia reklamacji

Pobierz Zgłoszenie reklamacyjne w wersji do druku  wraz z wymaganymi dokumentami wyślij na adres:
Okpol. Sp.z o.o. ul. Topolowa 24 49-318 Skarbimierz-Osiedle lub na adres mailowy :   serwis@okpol.pl  pobierz

 
GÓRA